Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/200/05

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 200, 12.7.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 200/9


Nová národná strana obehových euromincí

2013/C 200/05

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Slovenskom

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu pracovne, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina: Slovensko

Pamätná udalosť: 1150. výročie príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu

Vecný opis vzoru: Na vzore sú vyobrazení solúnski bratia Konštantín a Metod so symbolickým dvojkrížom vychádzajúcim z trojvršia. Dvojkríž je súčasne biskupskou berlou. To vyjadruje spojenie symbolu štátnosti a symbolu kresťanstva a zdôrazňuje význam misie oboch bratov, ktorá prispela k zabezpečeniu úplnej suverenity a legitimity Veľkej Moravy – prvého slovanského štátu v strednej Európe. Konštantín drží v rukách knihu, ktorá predstavuje vzdelanosť a vieru. Metod je zobrazený s kostolom ako symbolom viery a cirkvi. Pozdĺž spodnej hrany vnútornej časti mince je nápis vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“ a roky „863“ a „2013“ oddelené rozdeľovacím znakom. Pozdĺž hornej hrany vnútornej časti sú mená „KONŠTANTÍN“ a „METOD“. Naľavo od týchto bratov sú štylizované písmená „mh“, iniciály autora návrhu mince Miroslava Hrica, a napravo sa nachádza mincovná značka Mincovne Kremnica obsahujúca písmená „MK“ umiestnené medzi dvomi razidlami.

Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

Vydávané množstvo: 1 milión

Dátum vydania: júl 2013


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top