Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0508

Vec T-508/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Automobile Association/ÚHVT — Duncan Petersen Publishing (Priečinky)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/64


Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Automobile Association/ÚHVT — Duncan Petersen Publishing (Priečinky)

(Vec T-508/12)

2013/C 26/126

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: The Automobile Association Ltd (St. Helier, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: N. Walker, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Duncan Petersen Publishing Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 12. septembra 2012 vo veci R 172/2011-3 a vrátil vec späť ÚHVT na opätovné preskúmanie a

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania žalobcu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaný dizajn Spoločenstva, ktorý je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: dizajn pre výrobok „priečinky“ — zapísaný dizajn Spoločenstva č. 1121404-0001.

Majiteľ dizajnu Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobca.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: žalobca navrhoval neplatnosť dizajnu Spoločenstva na základe článkov 4 až 9 nariadenia Rady č. 6/2002.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 8 nariadenia Rady č. 6/2002,

porušenie článku 8 ods. 2 v spojení s článkom 62 nariadenia Rady č. 6/2002,

porušenie článku 25 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 3 písm. a) nariadenia Rady č. 6/2002.


Top