Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TA0630

Vec T-630/11 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2012 — Strobl/Komisia ( „Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Prijímanie — Verejné výberové konanie — Uchádzači zapísaní do zoznamu vhodných uchádzačov po nadobudnutí účinnosti nového poriadku — Oznámenie o voľnom pracovnom mieste — Vymenovanie — Zaradenie do platovej triedy podľa nových, menej výhodných pravidiel — Článok 12 prílohy XIII poriadku — Nesprávne právne posúdenie — Povinnosť odvodnenia Súdu pre verejnú službu“ )

OJ C 26, 26.1.2013, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/43


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2012 — Strobl/Komisia

(Vec T-630/11 P) (1)

(Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Prijímanie - Verejné výberové konanie - Uchádzači zapísaní do zoznamu vhodných uchádzačov po nadobudnutí účinnosti nového poriadku - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Vymenovanie - Zaradenie do platovej triedy podľa nových, menej výhodných pravidiel - Článok 12 prílohy XIII poriadku - Nesprávne právne posúdenie - Povinnosť odvodnenia Súdu pre verejnú službu)

2013/C 26/83

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Peter Strobl (Besozzo, Taliansko) (v zastúpení: H.-J. Rüber, advokát)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát) a Rada Európskej únie (v zastúpení: J. Herrmann a A. Jensen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 29. septembra 2011, Strobl/Komisia (F-56/05, zatiaľ neuverejnený v Zbierke) a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Peter Strobl znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie, ktoré jej vznikli v tomto konaní.

3.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 49, 18.2.2012.


Top