Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TA0491

Vec T-491/07: Rozsudok Všeobecného súdu z  29. novembra 2012 — CB/Komisia ( „Hospodárska súťaž — Rozhodnutie združenia podnikov — Trh vydávania platobných kariet vo Francúzsku — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Tarifné opatrenia uplatniteľné na ‚nových pristupujúcich členov‘ — Právo na pristúpenie a mechanizmy nazvané ‚regulácia akvizičnej funkcie‘ a  ‚prebudenie spiacich‘ — Relevantný trh — Predmet dotknutých opatrení — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa — Článok 81 ods. 3 ES — Zjavne nesprávne posúdenie — Zásada riadnej správny vecí verejných — Proporcionalita — Právna istota“ )

OJ C 26, 26.1.2013, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/39


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — CB/Komisia

(Vec T-491/07) (1)

(Hospodárska súťaž - Rozhodnutie združenia podnikov - Trh vydávania platobných kariet vo Francúzsku - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES - Tarifné opatrenia uplatniteľné na ‚nových pristupujúcich členov‘ - Právo na pristúpenie a mechanizmy nazvané ‚regulácia akvizičnej funkcie‘ a ‚prebudenie spiacich‘ - Relevantný trh - Predmet dotknutých opatrení - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa - Článok 81 ods. 3 ES - Zjavne nesprávne posúdenie - Zásada riadnej správny vecí verejných - Proporcionalita - Právna istota)

2013/C 26/73

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Groupement des cartes bancaires (CB) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: pôvodne A. Georges, J. Ruiz Calzado a É. Barbier de La Serre, neskôr J. Ruiz Calzado a F. Pradelles, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Arbault, O. Beynet a V. Bottka, neskôr O. Beynet a V. Bottka a B. Mongin, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyňu: BNP Paribas (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: O. de Juvigny a D. Berg, advokáti), BPCE, predtým Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (CNCEP) (Paríž) (v zastúpení: B. Bär-Bouyssière a A. de Beaugrenier, advokáti), a Société générale (Paríž) (v zastúpení: A. Barav a D. Reymond, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 5060 v konečnom znení zo 17. októbra 2007, ktorým sa upravuje konanie podľa článku 81 [ES] (COMP/D1/38606 — Groupement des cartes bancaires „CB“)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Groupement des cartes bancaires „CB“ znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

3.

BPCE, BNP Paribas a Société générale znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008.


Top