Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0527

Vec C-527/12: Žaloba podaná 20. novembra 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

OJ C 26, 26.1.2013, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/36


Žaloba podaná 20. novembra 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(Vec C-527/12)

2013/C 26/68

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche, F. Erlbacher, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Návrhy žalobkyne

určiť, že Spolková republika Nemecko si tým, že neprijala všetky potrebné opatrenia, aby prostredníctvom vymáhania poskytnutej pomoci umožnila okamžitý a účinný výkon rozhodnutia Komisie, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 288 ZFEÚ, článku 108 ods. 2 ZFEÚ, zo zásady efektivity, článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (1), ako aj článkov 1, 2 a 3 rozhodnutia Komisie 2011/471/EÚ zo 14. decembra 2010 o štátnej pomoci poskytnutej Nemeckom v prospech skupiny Biria (C 38/05 [ex NN 52/04]) (2),

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Spolková republika Nemecko si tým, že neprijala všetky potrebné opatrenia, aby prostredníctvom vymáhania poskytnutej pomoci umožnila okamžitý a účinný výkon rozhodnutia Komisie, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 288 ZFEÚ, článku 108 ods. 2 ZFEÚ, zo zásady efektivity, článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, ako aj článkov 1, 2 a 3 rozhodnutia Komisie 2011/471/EÚ zo 14. decembra 2010 o štátnej pomoci poskytnutej Nemeckom v prospech skupiny Biria (C 38/05 [ex NN 52/04]).

Komisia zastáva názor, že právny nástroj, ktorý si žalovaná zvolila v súvislosti s vrátením pomoci, totiž uplatnenie občiansko-právneho nároku a následná žaloba o plnenie pred nemeckými občiansko-právnymi súdmi, nie je spôsobilý umožniť okamžitý a účinný výkon rozhodnutia Komisie. Subsidiárne Komisia tvrdí, že žalovaná svoj predbežný titul z rozsudku pre zmeškanie až do podania žaloby neuplatnila na výkon rozhodnutia Komisie.


(1)  Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/00, s. 339.

(2)  Ú. v. EÚ L 195, s. 55.


Top