Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0473

Vec C-473/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 22. októbra 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

OJ C 26, 26.1.2013, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 22. októbra 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Vec C-473/12)

2013/C 26/36

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour constitutionnelle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Žalovaní: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 13 ods. 1 písm. g) in fine smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1) vykladať v tom zmysle, že členským štátom ponecháva možnosť rozhodnúť sa, či upravia alebo neupravia výnimku z povinnosti okamžite poskytnúť informácie uvedenej v článku 11 ods. 1, pokiaľ je táto výnimka nevyhnutná na ochranu práv a slobôd iných osôb, alebo členské štáty v tejto oblasti podliehajú obmedzeniam?

2.

Vzťahuje sa v závislosti od okolností výnimka stanovená v článku 13 ods. 1 písm. d) a g) in fine už citovanej smernice na pracovné činnosti súkromných detektívov upravené vnútroštátnym právom a vykonávané v službách orgánov oprávnených oznamovať súdnym orgánom akékoľvek porušenie ustanovení, ktoré chránia profesijný titul a organizujú určitú profesiu?

3.

Je v prípade zápornej odpovede na druhú otázku článok 13 ods. 1 písm. d) a g) in fine už citovanej smernice zlučiteľný s článkom 6 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, konkrétne so zásadou rovnosti a zákazu diskriminácie?


(1)  Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355.


Top