Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0446

Vec C-446/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. októbra 2012 — W. P. Willems, ďalší účastník konania: Burgemeester van Nuth

OJ C 26, 26.1.2013, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. októbra 2012 — W. P. Willems, ďalší účastník konania: Burgemeester van Nuth

(Vec C-446/12)

2013/C 26/28

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: W. P. Willems

Ďalší účastník konania: Burgemeester van Nuth

Prejudiciálne otázky

1.

Je článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), platný so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd?

2.

Ak bude odpoveď na prvú otázku znieť v tom zmysle, že článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), je platný, má sa článok 4 ods. 3 nariadenia so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, na článok 8 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na článok 7 písm. f) smernice o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (1) v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. b) tejto smernice vykladať v tom zmysle, že na účely vykonávania tohto nariadenia musia členské štáty zákonom zaručiť, že biometrické údaje, ktoré sa získavajú a uchovávajú podľa uvedeného nariadenia, sa nemôžu získavať, spracovávať a používať na iné účely ako na vydanie dokladu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).


Top