Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0385

Vec C-385/11: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z  22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Barcelona — Španielsko) — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Článok 157 ZFEÚ タヤ Smernica 79/7/EHS — Smernica 97/81/ES — Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas — Smernica 2006/54/ES — Starobný dôchodok príspevkového typu — Rovnosť zaobchádzania s pracovníkmi mužského a ženského pohlavia — Nepriama diskriminácia z dôvodu pohlavia)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/12


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Barcelona — Španielsko) — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Vec C-385/11) (1)

(Článok 157 ZFEÚ - Smernica 79/7/EHS - Smernica 97/81/ES - Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas - Smernica 2006/54/ES - Starobný dôchodok príspevkového typu - Rovnosť zaobchádzania s pracovníkmi mužského a ženského pohlavia - Nepriama diskriminácia z dôvodu pohlavia)

2013/C 26/20

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Isabel Elbal Moreno

Žalovaní: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Juzgado de lo Social de Barcelona — Výklad doložky 4 bodu 1 Rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC, ktorá tvorí prílohu smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 (Ú. v. ES L 14, s. 9; Mim. vyd. 05/003, s. 267), článku 4 smernice Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. ES L 6, s. 24; Mim. vyd. 05/001, s. 215) a článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, s. 23) — Pojem pracovné podmienky — Starobný dôchodok príspevkového typu upravený španielskym systémom sociálneho zabezpečenia a príspevky odvádzané pracovníkom v jeho prospech — Diskriminácia pracovníkov na kratší pracovný čas

Výrok rozsudku

Článok 4 smernice Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením sa má vykladať v tom zmysle, že mu za okolností, aké sú vo veci samej, odporuje právna úprava členského štátu, ktorá vyžaduje od pracovníkov s kratším pracovným časom, ktorými sú vo veľkej väčšine prípadov ženy, v porovnaní s pracovníkmi na plný úväzok úmerne dlhšiu dobu poistenia na to, aby im prípadne vznikol nárok na starobný dôchodok príspevkového typu, ktorého výška je úmerne znížená v závislosti od ich pracovného úväzku.


(1)  Ú. v. EÚ C 290, 1.10.2011.


Top