Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/021/05

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 21, 24.1.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 21/11


Nová národná strana obehových euromincí

2013/C 21/05

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Luxemburskom

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať širokú verejnosť, ako aj každého, kto prichádza s mincami do kontaktu (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za predpokladu splnenia určitých podmienok, predovšetkým, že pôjde len o mince v nominálnej hodnote 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane však nesú pamätný vzor, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina: Luxembursko

Pamätná udalosť: svadba budúceho veľkovojvodu Guillauma s grófkou Stéphanie de Lannoy

Vecný opis motívu: Na ľavej strane vnútornej časti minca znázorňuje podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho a na pravej strane vnútornej časti podobizeň budúceho veľkovojvodu Guillauma sčasti prekrývajúcu podobizeň grófky Stéphanie. Na spodnej strane vnútornej časti mince sa objavujú nápisy „PRËNZENHOCHZAÏT“ a „LËTZEBUERG“ a rok „2012“, sprevádzané značkou mincovne a iniciálkami rytca.

Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd európskej vlajky.

Vydávané množstvo mincí: 1,4 milióna

Dátum vydania: december 2012


(1)  K národným stranám všetkých mincí vydaných v roku 2002 pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top