Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/231/02

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 231, 2.8.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/2


Nová národná strana obehových euromincí

2012/C 231/02

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Belgickom

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, a rovnako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým že pôjde len o mince v nominálnej hodnote 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane však nesú pamätný vzor, ktorý má vysokú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúci štát: Belgicko

Pamätná udalosť: 75. výročie Súťaže kráľovnej Alžbety

Vecný opis motívu: Na vnútornej časti mince je vyobrazené logo Súťaže kráľovnej Alžbety na podobizni tváre kráľovnej Alžbety z ľavej strany. Vľavo od loga je vyrazená značka menového komisára a vpravo značka bruselskej mincovne – hlava archanjela Michaela s prilbicou. Nad podobizňou sú vyznačené letopočty 1937 – 2012. Pod podobizňou je nápis „QUEEN ELISABETH COMPETITION“. Označenie vydávajúceho štátu „BE“ sa nachádza napravo od podobizne.

Po vonkajšom obvode mince je rozmiestnených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Vydávané množstvo: 5 miliónov mincí

Dátum vydania: máj 2012


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top