Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/017/05

Členské štáty eurozóny vydávajú pamätné obehové euromince v hodnote 2 EUR s novou národnou stranou pri príležitosti osláv desiateho výročia zavedenia eura

OJ C 17, 20.1.2012, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 17/10


Členské štáty eurozóny vydávajú pamätné obehové euromince v hodnote 2 EUR s novou národnou stranou pri príležitosti osláv desiateho výročia zavedenia eura

2012/C 17/05

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia uverejňuje vzory všetkých nových mincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, a takisto aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať za určitých podmienok do obehu určité množstvo pamätných euromincí, konkrétne ak ide len o mince v nominálnej hodnote 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane však nesú pamätný vzor, ktorý má vysokú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Na oslavu desiateho výročia zavedenia eura ministri financií eurozóny rozhodli, že členské štáty eurozóny by mali vydať pamätné mince v hodnote 2 EUR s použitím spoločného motívu na národnej strane. Víťazný návrh vybrali občania a obyvatelia eurozóny vo verejnom internetovom hlasovaní. Mali na výber z piatich návrhov, ktoré boli vopred vybrané odbornou porotou na základe súťaže návrhov občanov z celej eurozóny, a vybrali motív, ktorý vytvoril pán Helmut Andexlinger, profesionálny návrhár z rakúskej mincovne.

Vydávajúce krajiny: Belgicko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Fínsko.

Pamätná udalosť: Desiate výročie zavedenia eura.

Vecný popis motívu: Znak eura v strede mince znamená, že euro sa stalo mimoriadne dôležitou súčasťou Európy, ale aj sveta, pretože sa v priebehu posledných 10 rokov stalo globálnym hráčom v rámci medzinárodného menového systému. Jednotlivé prvky motívu okolo symbolu eura na minci vyjadrujú význam eura pre ľudí, pre finančný svet (veža ECB), pre obchod (lode), priemysel (továrne), pre odvetvie energetiky, výskumu a vývoja (veterné elektrárne). Iniciály návrhára AH sú zobrazené pod obrazom veže ECB. Názov vydávajúceho štátu v danom národnom jazyku je umiestnený v hornej časti, zatiaľ čo označenie 2002 – 2012 je umiestnené v dolnej časti.

Po vonkajšom obvode je rozmiestnených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Približný dátum vydania: január 2012

BELGICKO

Image

Legenda: BE/2002 – 2012

Značka mincovne: značka rytca sa nachádza vľavo a značka mincovne vpravo od označenia krajiny.

Odhadovaný objem vydania: 5 miliónov

Nápis na hrane: 2

Image

Image

, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol.

NEMECKO

Image

Legenda: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND/2002 – 2012

Značka mincovne: značka mincovne (A, D, F, G alebo J) sa nachádza vpravo od označenia „2002 – 2012“.

Odhadovaný objem vydania: 30 miliónov

Nápis na hrane: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT a zobrazenie spolkovej orlice.

ESTÓNSKO

Image

Legenda: EESTI/2002 – 2012

Značka mincovne: žiadna

Odhadovaný objem vydania: 2 milióny

Nápis na hrane: „EESTI“ opakujúci sa dvakrát, smerom nahor a smerom nadol.

ÍRSKO

Image

Legenda: ÉIRE/2002 – 2012

Značka mincovne: žiadna

Odhadovaný objem vydania: 3 milióny

Nápis na hrane: 2

Image

Image

, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol.

GRÉCKO

Image

Legenda: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/2002 – 2012

Značka mincovne: značka mincovne sa nachádza vpravo od motívu.

Odhadovaný objem vydania: 1 milión

Nápis na hrane: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Image

ŠPANIELSKO

Image

Legenda: ESPAÑA/2002 – 2012

Značka mincovne: žiadna

Odhadovaný objem vydania: 8 miliónov

Nápis na hrane: 2

Image

Image

, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol.

FRANCÚZSKO

Image

Legenda: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE/2002 – 2012

Značka mincovne: značka mincovne a značka rytca sa nachádzajú vpravo od motívu.

Odhadovaný objem vydania: 10 miliónov

Nápis na hrane: 2

Image

Image

, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol.

TALIANSKO

Image

Legenda: REPUBBLICA ITALIANA/2002 – 2012

Značka mincovne: značka mincovne „R“ sa nachádza vpravo od motívu.

Odhadovaný objem vydania: 15 miliónov

Nápis na hrane: 2

Image

, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol.

CYPRUS

Image

Legenda: ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS/2002 – 2012

Značka mincovne: žiadna

Odhadovaný objem vydania: 1 milión

Nápis na hrane: dvakrát „2 ΕΥΡΩ 2 EURO“.

LUXEMBURSKO

Image

Legenda: LËTZEBUERG/2002 – 2012

Značka mincovne: značka mincovne a značka rytca sa nachádzajú vpravo hore od motívu.

Odhadovaný objem vydania: 1,4 milióna

Nápis na hrane: 2

Image

Image

, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi je na minci latentne zobrazená podobizeň Veľkovojvodu.

MALTA

Image

Legenda: MALTA/2002 – 2012

Značka mincovne: značka rytca sa nachádza vľavo a značka mincovne vpravo od najspodnejšej hviezdy.

Odhadovaný objem vydania:

700 000Nápis na hrane: 2

Image

Image

, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol.

HOLANDSKO

Image

Legenda: NEDERLAND/2002 – 2012

Značka mincovne: značka mincovne a značka rytca sa nachádzajú vpravo od motívu.

Odhadovaný objem vydania: 3,5 milióna

Nápis na hrane:: GOD

Image

ZIJ

Image

MET

Image

ONS

Image

RAKÚSKO

Image

Legenda: REPUBLIK ÖSTERREICH/2002 – 2012

Značka mincovne: žiadna

Odhadovaný objem vydania: 11,3 milióna

Nápis na hrane: „2 EURO

Image

Image

Image

“, opakujúci sa štyrikrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol.

PORTUGALSKO

Image

Legenda: PORTUGAL/2002 – 2012

Značka mincovne: značka mincovne sa nachádza vpravo od motívu.

Odhadovaný objem vydania:

520 000

Nápis na hrane: päť erbov a sedem zámkov od seba rovnako vzdialených.

SLOVINSKO

Image

Legenda: SLOVENIJA/2002 – 2012

Značka mincovne: žiadna

Odhadovaný objem vydania: 1 milión

Nápis na hrane: SLOVENIJA, za ktorým je vyrytá bodka.

SLOVENSKO

Image

Legenda: SLOVENSKO/2002 – 2012

Značka mincovne: značka mincovne sa nachádza vpravo hore od motívu.

Odhadovaný objem vydania: 1 milión

Nápis na hrane: SLOVENSKÁ REPUBLIKA, po ktorom nasledujú tri symboly: hviezda – lipový list – hviezda.

FÍNSKO

Image

Legenda: SUOMI FINLAND/2002 – 2012

Značka mincovne: značka mincovne sa nachádza vľavo hore od motívu.

Odhadovaný objem vydania: 1,5 milióna

Nápis na hrane: „SUOMI FINLAND

Image

Image

Image

“, pričom

Image

predstavuje leviu hlavu.

(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1, pokiaľ ide o národné strany všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top