Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG1217(04)

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/847/SZBP, a v nariadení Rady (ES) č. 765/2006 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1320/2011 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

OJ C 369, 17.12.2011, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/17


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/847/SZBP, a v nariadení Rady (ES) č. 765/2006 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1320/2011 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

2011/C 369/05

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

Osoby uvedené v prílohe IIIA k rozhodnutiu Rady 2010/639/SZBP zmenenému a doplnenému rozhodnutím Rady 2011/847/SZBP (1) a v prílohe IA k nariadeniu Rady (ES) č. 765/2006 vykonávanému vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1320/2011 (2) o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku, sa upozorňujú na túto skutočnosť:

Rada Európskej únie rozhodla, že osoby uvedené v predmetných prílohách by sa mali zaradiť do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2010/639/SZBP a v nariadení (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku. Dôvody zaradenia týchto osôb do zoznamu sa uvádzajú v príslušných záznamoch v týchto prílohách.

Dotknuté osoby sa upozorňujú na možnosť podať žiadosť príslušným orgánom príslušného členského štátu alebo štátov, ktoré sa uvádzajú na webových stránkach v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 765/2006, s cieľom získať povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 3 nariadenia).

Dotknuté osoby môžu predložiť Rade žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedený zoznam, spolu s podpornou dokumentáciou, pričom žiadosť zašlú na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 81.

(2)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 15.


Top