Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/212/02

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 212, 5.8.2010, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/2


Nová národná strana obehových euromincí

2010/C 212/02

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 eur vydanej Sanmarínskou republikou

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, a rovnako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí za určitých podmienok. Predovšetkým môže ísť len o mince v nominálnej hodnote 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane však nesú pamätný znak, ktorý má z národného alebo európskeho hľadiska vysokú symbolickú hodnotu.

Vydávajúca krajina: Sanmarínska republika

Pamätná udalosť: 500. výročie smrti Sandra Botticelliho

Vecný opis motívu: Vnútorná časť mince zobrazuje Radosť, detail jednej z troch tancujúcich grácií, ktorá je voľne inšpirovaná obrazom „Jar“ (La Primavera) Sandra Botticelliho. Hore je vročenie „2010“. Naľavo je názov vydávajúcej krajiny „SAN MARINO“ a znak mincovne „R“, napravo iniciála „m“ autora Roberta Mauriho.

Po vonkajšom obvode mince je rozmiestnených 12 hviezd európskej vlajky.

Vydávané množstvo:

Dátum vydania:


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top