Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TA0464

Vec T-464/08: Rozsudok Všeobecného súdu z  19. mája 2010 — Zeta Europe/ÚHVT (Superleggera) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Superleggera — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Preskúmanie skutočností ex offo — Článok 74 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 76 nariadenia č. 207/2009] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 73nariadenia č. 40/94 [teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009]“ ]

OJ C 179, 3.7.2010, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 179/36


Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — Zeta Europe/ÚHVT (Superleggera)

(Vec T-464/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Superleggera - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] - Preskúmanie skutočností ex offo - Článok 74 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 76 nariadenia č. 207/2009] - Povinnosť odôvodnenia - Článok 73nariadenia č. 40/94 [teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009]“)

2010/C 179/62

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Zeta Europe BV (Arnhem, Holandsko) (v zastúpení: V. Bilardo, C. Bacchini a M. Mazzitelli, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (v zastúpení: A. Sempio a O. Montalto, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. júla 2008 (vec R 666/2008-1), ktoré sa týkalo prihlášky obrazového označenia Superleggera ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Zeta Europe BV znáša trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 313, 6.12.2008.


Top