Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0352

Vec C-352/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  20. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Modehuis A. Zwijnenburg BV/Staatssecretaris van Financiën (Aproximácia právnych predpisov — Smernica 90/434/EHS — Spoločný systém zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich sa spoločností rôznych členských štátov — Článok 11 ods. 1 písm. a) — Uplatniteľnosť na daň z prevodu a prechodu)

OJ C 179, 3.7.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 179/5


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Modehuis A. Zwijnenburg BV/Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-352/08) (1)

(Aproximácia právnych predpisov - Smernica 90/434/EHS - Spoločný systém zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich sa spoločností rôznych členských štátov - Článok 11 ods. 1 písm. a) - Uplatniteľnosť na daň z prevodu a prechodu)

2010/C 179/06

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Modehuis A. Zwijnenburg BV

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Výklad článku 11 ods. 1 písm. a) smernice Rady z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich sa spoločností rôznych členských štátov (Ú. v. ES L 225, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 142) — Pojem daňový podvod a daňový únik — Operácia, ktorej cieľom je vyhnúť sa vnútroštátnej dani, na ktorú sa nevzťahuje zákaz vyberania zakotvený smernicou

Výrok rozsudku

Článok 11 ods. 1 písm. a) smernice Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich sa spoločností rôznych členských štátov sa má vykladať v tom zmysle, že zvýhodnenia, ktoré táto smernica zavádza, nemožno odoprieť daňovníkovi, ktorý sa chcel právnou konštrukciou v podobe zlúčenia podnikov vyhnúť vybratiu dane, o akú ide vo veci samej, teda dani z prechodu a prevodu, keďže táto daň nepatrí do pôsobnosti tejto smernice.


(1)  Ú. v. EÚ C 285, 8.11.2008.


Top