Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/204/05

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 204, 29.8.2009, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 204/9


Nová národná strana obehových euromincí

2009/C 204/05

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Mestským štátom Vatikán

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, a rovnako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí za určitých podmienok, predovšetkým že pôjde len o mince v nominálnej hodnote 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane však nesú pamätný znak, ktorý má z národného alebo európskeho hľadiska vysokú symbolickú hodnotu.

Vydávajúci štát: Mestský štát Vatikán

Pamätná udalosť: Medzinárodný rok astronómie

Vecný opis motívu: Vo vnútornej časti mince je zobrazená alegória vzniku hviezd a planét a viaceré astronomické prístroje. Značka mincovne „R“ je umiestnená v ľavom dolnom kvadrante, rok „2009“ sa uvádza dolu. Motív je vľavo dole obklopený nápisom „ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA“ a vpravo hore názvom vydávajúcej krajiny „CITTÁ DEL VATICANO“.

Po vonkajšom obvode mince je rozmiestnených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Vydávané množstvo:: 106 084 mincí

Dátum emisie: október 2009


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top