Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0036

Vec T-36/09: Žaloba podaná 23. januára 2009 – dm-drogerie markt/ÚHVT – Distribuciones Mylar (dm)

OJ C 82, 4.4.2009, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/30


Žaloba podaná 23. januára 2009 – dm-drogerie markt/ÚHVT – Distribuciones Mylar (dm)

(Vec T-36/09)

(2009/C 82/54)

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (Karlsruhe, Nemecko) (v zastúpení: O. Bludovsky a C. Mellein, lawyers)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Distribuciones Mylar, SA (Gelves, Španielsko)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 30. októbra 2008 vo veci R 228/2008-1, zmeniť ho a v plnom rozsahu zamietnuť námietky,

subsidiárne zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 30. októbra 2008 vo veci R 228/2008-1 a vrátiť vec ÚHVT,

subsidiárne zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 30. októbra 2008 vo veci R 228/2008-1, a

zaviazať ďalšieho účastníka konania na náhradu trov konania pred odvolacím senátom.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „dm“, pre tovary tried 1, 3 – 6, 8 – 11, 14, 16, 18, 20 – 22, 24 – 32, 34 a pre služby v triede 40.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: zápis španielskej obrazovej ochrannej známky č. 2 561 742 „DM“ pre tovary a služby v triedach 9 a 39.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článkov 57 a 59 nariadenia Rady č. 40/94 tým, že odvolací senát nesprávne dospel k záveru, že list žalovaného z 8. júna 2007 neprerušuje plynutie lehoty na podanie odvolania; porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 40/94 tým, že odvolací senát nesprávne konštatoval, že existuje nebezpečenstvo zámeny medzi dotknutými ochrannými známkami z dôvodu podobnosti tovarov označovaných touto ochrannou známkou; porušenie pravidla 17 ods. 2 a 4 nariadenia Komisie č. 2868/95 (1) tým, že odvolací senát neurčil, že ďalší účastník konania pred odvolacím senátom neuviedol základné prvky námietky.


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/01, s. 189).


Top