Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0030

Vec T-30/09: Žaloba podaná 21. januára 2009 – Engelhorn/ÚHVT – The Outdoor Group (peerstorm)

OJ C 82, 4.4.2009, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/29


Žaloba podaná 21. januára 2009 – Engelhorn/ÚHVT – The Outdoor Group (peerstorm)

(Vec T-30/09)

(2009/C 82/52)

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Engelhorn KGaA (Mannheim, Nemecko) (v zastúpení: W. Göpfert, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: The Outdoor Group Limited (Northampton, Spojené kráľovstvo)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie R-167/2008-5 piateho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 28. októbra 2008 a

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „peerstorm“ pre výrobky a služby triedy 25 (ochranná známka Spoločenstva č. 4 115 382).

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: The Outdoor Group Limited.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: slovná ochranná známka „PETER STORM“ pre výrobky triedy 25 (ochranná známka Spoločenstva č. 833 566), ako aj ochranná známka Veľkej Británie „PETER STORM“ pre výrobky triedy 18.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia a zamietnutie prihlášky.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 (1), pretože neexistuje nebezpečenstvo zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a pravidla 22 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 (2), pokiaľ ide o dostatočne dokázané používanie na účely zachovania práva ochrannej známky, ktorá je základom námietky.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).


Top