Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0027

Vec T-27/09: Žaloba podaná 19. januára 2009 – Stella Kunststofftechnik/ÚHVT – Stella Pack (Stella)

OJ C 82, 4.4.2009, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/28


Žaloba podaná 19. januára 2009 – Stella Kunststofftechnik/ÚHVT – Stella Pack (Stella)

(Vec T-27/09)

(2009/C 82/50)

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Stella Kunststofftechnik GmbH (Eltville, Nemecko) (v zastúpení: M. Beckensträter, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Stella Pack Sp. z o. o. (Lubartow, Poľská republika)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu z 13. novembra 2008, doručeného 19. novembra 2008 a určiť, že sa mal návrh na výmaz z 22. decembra 2006 zamietnuť ako neprípustný,

subsidiárne, zrušením rozhodnutia z 13. novembra 2008 vrátane rozhodnutia výmazového oddelenia z 27. februára 2008 pozastaviť rozhodnutie týkajúce sa návrhu na výmaz z 22. decembra 2006, pokiaľ sa právoplatne neuzavrie námietkové konanie o námietke B 863177,

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na výmaz: slovná ochranná známka „Stella“ pre tovary tried 6, 8, 16, 20 a 21 (ochranná známka Spoločenstva č. 15 479).

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý podáva návrh na výmaz ochrannej známky Spoločenstva: Stella Pack Sp. z o. o.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: vyhlásenie výmazu dotknutej ochrannej známky Spoločenstva pre určité tovary tried 6, 8, 16 a 20.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie námietky podanej žalobkyňou.

Dôvody žaloby: nezohľadnenie určitých predpokladov prípustnosti, ktoré majú byť zohľadnené ex offo vo výmazovom konaní podľa nariadenia (ES) č. 40/94 (1) a nariadenia (ES) č. 2868/95 (2).


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).


Top