Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0048

Vec C-48/09 P: Odvolanie podané 2. februára 2009 : Lego Juris A/S proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z  12. novembra 2008 vo veci T-270/06, Lego Juris A/S/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom, vedľajší účastník konania pred Súdom prvého stupňa Mega Brands, Inc.

OJ C 82, 4.4.2009, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/19


Odvolanie podané 2. februára 2009: Lego Juris A/S proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 12. novembra 2008 vo veci T-270/06, Lego Juris A/S/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom, vedľajší účastník konania pred Súdom prvého stupňa Mega Brands, Inc.

(Vec C-48/09 P)

(2009/C 82/34)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Lego Juris A/S (v zastúpení: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, T. Dolde, A. Renck, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Megabrands, Inc.

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa, pretože je v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva (1).

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca uvádza, že napadnutý rozsudok porušuje článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. Žalobca tvrdí, že Súd prvého stupňa:

a)

vykladá obsah článku 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva tak, že v skutočnosti neposkytuje ochranu žiadnemu tvaru, ktorý má funkciu, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú splnené kritériá článku 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, ako boli stanovené Súdnym dvorom vo veci Philips/Remington (2);

b)

použil nesprávne kritéria na stanovenie podstatných vlastností trojrozmernej ochrannej známky, a

c)

použil nesprávne hodnotiace kritéria funkčnosti v tom, že i) neobmedzil svoje posúdenie na podstatné vlastnosti dotknutých ochranných známok a ii) nestanovil vhodné kritéria na posúdenie toho, či nejaká črta tvaru plní aj funkčnú úlohu a najmä odmietol zohľadniť ďalšie prípadné a možné dizajny.


(1)  Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

(2)  Vec C-299/99, Philips, Zb. s. I-5475.


Top