Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0037

Vec C-37/09: Žaloba podaná 28. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

OJ C 82, 4.4.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/17


Žaloba podaná 28. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

(Vec C-37/09)

(2009/C 82/31)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J.-B. Laignelot, S. Pardo Quintillán a P. Guerra e Andrade, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Portugalská republika si tým, že neprijala potrebné opatrenia, ktoré sú na jednej strane nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo, že odpady uložené v kameňolomoch Limas, Linos a Barreiras, ktoré sa nachádzajú na území obce Lourosa, budú zhodnotené alebo zneškodnené bez ohrozenia zdravia ľudí a bez poškodenia životného prostredia, predovšetkým bez ohrozovania vody a pôdy, a dotknuté odpady sa odovzdajú súkromnému alebo verejnému podniku poverenému zneškodnením alebo zhodnotením odpadov a na druhej strane neprijala potrebné opatrenia na obmedzenie vypúšťania nebezpečných látok uvedených v zozname II do podzemných vôd a zabránenie znečisťovaniu podzemných vôd týmito látkami, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 4 a 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch, ktorá kodifikovala smernicu Rady 75/442/EHS o odpadoch z 15. júla 1975, a z článkov 3 a 5 smernice Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami,

zaviazať Portugalskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Od 80-tych rokov sa začalo s ukladaním odpadkov a odpadu rozličného pôvodu do bývalých kameňolomov bez akejkoľvek kontroly zo strany orgánov. Odpadky sa ukladali do kameňolomov až do februára 2004. Až v júni 2004 boli tieto územia uzavreté.

Analýza vody na rôznych miestach bývalých kameňolomov odhalila znepokojivú hodnotu chemickej kontaminácie. Spodná voda oblasti je kontaminovaná.

Počas mnohých rokov portugalská správa neprijala žiadne opatrenia, ktoré boli potrebné na to, aby zabránila držiteľom neidentifikovaných odpadov v tom, aby tieto odpady ukladali a svojvoľne zanechávali v bývalých kameňolomoch. Správa nekontrolovala odkladanie a svojvoľné zanechávanie odpadov v kameňolomoch a ani ich zneškodňovanie.

Na druhej strane portugalská správa neprijala opatrenia, ktoré boli potrebné na to, aby zabránila odvádzaniu toxických a škodlivých látok do podzemných vôd. Neuskutočnila predchádzajúci prieskum ukladania látok, ktoré by mohli zapríčiniť nepriame odvádzanie škodlivých látok do podzemných vôd. Takisto nekontrolovala ukladanie odpadov na povrchu.


Top