Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0031

Vec C-31/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság (Maďarská republika) 26. januára 2009 – Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

OJ C 82, 4.4.2009, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság (Maďarská republika) 26. januára 2009 – Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Vec C-31/09)

(2009/C 82/28)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Nawras Bolbol

Žalovaný: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Prejudiciálne otázky

Na účely uplatnenia článku 12 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2004/83/ES (1):

1.

Možno sa domnievať, že osobe je poskytovaná ochrana a pomoc zo strany orgánu Organizácie Spojených národov len na základe skutočnosti, že daná osoba má právo na túto ochranu alebo na túto pomoc alebo je potrebné, aby táto osoba skutočne využila túto ochranu alebo túto pomoc?

2.

Je predpokladom zániku ochrany alebo pomoci zo strany orgánu pobyt osoby mimo oblasť činnosti orgánu, skončenie činnosti orgánu, koniec možnosti využívať ochranu alebo pomoc zo strany tohto orgánu alebo ide o objektívnu prekážku, z dôvodu ktorej osoba, ktorá má právo na ochranu alebo pomoc, ich nemôže využívať?

3.

Zahŕňajú výhody z ustanovení tejto smernice priznanie postavenia utečenca alebo priznanie jednej alebo druhej formy ochrany v rámci pôsobnosti smernice (postavenie utečenca a poskytnutie subsidiárnej ochrany) podľa voľby členského štátu alebo žiadna z týchto foriem ochrany nie je priznaná automaticky a tieto výhody sa týkajú iba osôb patriacich do osobnej pôsobnosti smernice?


(1)  Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, s. 12; Mim. vyd. 19/007, s. 96).


Top