Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0027

Vec C-27/09 P: Odvolanie podané 21. januára 2009 : Francúzska republika proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) zo 4. decembra 2008 vo veci T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran/Rada Európskej únie

OJ C 82, 4.4.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/14


Odvolanie podané 21. januára 2009: Francúzska republika proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) zo 4. decembra 2008 vo veci T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran/Rada Európskej únie

(Vec C-27/09 P)

(2009/C 82/26)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Francúzska republika (v zastúpení: E. Belliard, G. de Bergues, A.-L. During, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: People's Mojahedin Organization of Iran, Rada Európskej únie, Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev zo 4. decembra 2008 vo veci T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran/Rada,

vydať konečné rozhodnutie vo veci zamietnutím žaloby OMPI alebo vrátením veci na Súd prvého stupňa.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Francúzska vláda sa domnieva, že napadnutý rozsudok treba zrušiť po prvé preto, lebo Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že Rada pri prijatí rozhodnutia 2008/583/ES (1) porušila práva OMPI na obranu a pri prijímaní tohto rozhodnutia nevzala do úvahy osobitné okolnosti; po druhé preto, lebo Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že rozhodnutie o konaní, ktoré sa začalo voči údajným členom OMPI vo Francúzsku, nepredstavuje rozhodnutie, ktoré spĺňa definíciu článku 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní určitých osobitných opatrení na boj proti terorizmu; a nakoniec preto, lebo Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že skutočnosť, že Rada odmietla odovzdať bod 3 písm. a) jedného z troch dokumentov, ktoré jej poskytli francúzske orgány na účely žiadosti o zápis OMPI do zoznamu stanoveného v rozhodnutí 2008/583/ES a ktoré odovzdala Súdu prvého stupňa ako odpoveď na uznesenie o opatreniach na zabezpečenie priebehu konania z 26. septembra 2008, neumožňovala Súdu prvého stupňa vykonať prieskum zákonnosti rozhodnutia 2008/583/ES a predstavovala zásah do práva na účinnú súdnu ochranu.


(1)  Rozhodnutie Rady z 15. júla 2008, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/868/ES (Ú. v. EÚ L 188, s. 21).


Top