Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0293

Vec C-293/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z  5. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Fínska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/83/ES — Neprebratie v stanovenej lehote)

OJ C 82, 4.4.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/8


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 5. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Fínska republika

(Vec C-293/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2004/83/ES - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2009/C 82/15)

Jazyk konania: fínčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Condou-Durande a I. Koskinen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Fínska republika (v zastúpení: J. Heliskoski, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie v stanovenej lehote všetkých opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, s. 12; Mim. vyd. 19/007, s. 96)

Výrok rozsudku

1.

Fínska republika si tým, že v stanovenej lehote neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice.

2.

Fínska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008.


Top