Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0224

Vec C-224/08: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z  10. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/100/ES — Neprebratie v stanovenej lehote)

OJ C 82, 4.4.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/7


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 10. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

(Vec C-224/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2006/100/ES - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2009/C 82/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Huvelin, V. Peere a H. Støvlbæk, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a B. Meesmer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie alebo neoznámenie v stanovenej lehote opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, s. 141)

Výrok rozsudku

1.

Francúzska republika si tým, že v stanovenej lehote neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 2 tejto smernice.

2.

Francúzska republika znáša trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 5.7.2008.


Top