Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0093

Vec C-93/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  12. februára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts – Lotyšská republika) – Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 1383/2003 — Článok 11 — Zjednodušený postup prepadnutia tovaru s cieľom jeho zničenia — Predchádzajúce určenie existencie porušenia práva duševného vlastníctva — Správna sankcia)

OJ C 82, 4.4.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/7


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. februára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts – Lotyšská republika) – Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Vec C-93/08) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nariadenie (ES) č. 1383/2003 - Článok 11 - Zjednodušený postup prepadnutia tovaru s cieľom jeho zničenia - Predchádzajúce určenie existencie porušenia práva duševného vlastníctva - Správna sankcia)

(2009/C 82/12)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākās tiesas Senāts

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Schenker SIA

Žalovaný: Valsts ieņēmumu dienests

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Augstākās tiesas Senāts – Výklad článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Ú. v. ES L 196, s. 7; Mim. vyd. 02/013, s. 469) – Zjednodušený postup na prepadnutie tovaru s cieľom jeho zničenia bez predchádzajúceho zisťovania existencie porušenia práva duševného vlastníctva z hľadiska legislatívy – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca uloženie správnej sankcie v prípade, ak deklarovaný tovar porušuje právo duševného vlastníctva

Výrok rozsudku

Začatie zjednodušeného postupu, so súhlasom držiteľa práva duševného vlastníctva a dovozcu, podľa článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili, nezbavuje príslušné vnútroštátne orgány práva uložiť osobám zodpovedným za dovoz takéhoto tovaru na colné územie Európskeho spoločenstva „sankciu“ v zmysle článku 18 tohto nariadenia, akou je správna pokuta.


(1)  Ú. v. EÚ C 128, 24.5.2008.


Top