Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0475

Vec C-475/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  12. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Daň z elektriny — Smernica 2003/96/ES — Článok 21 ods. 5 prvý pododsek — Okamih, kedy sa daň stáva splatnou)

OJ C 82, 4.4.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/5


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

(Vec C-475/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Daň z elektriny - Smernica 2003/96/ES - Článok 21 ods. 5 prvý pododsek - Okamih, kedy sa daň stáva splatnou)

(2009/C 82/09)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: W. Mölls a K. Hermann, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika (v zastúpení: T. Kozek, M. Dowgielewicz, M. Jarosz a A. Rutkowska, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie potrebných opatrení na dosiahnutie súladu s článkom 21 ods. 5 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 283, s. 51; Mim. vyd. 09/001, s. 405) v stanovenej lehote – Okamih splatnosti dane z elektriny

Výrok rozsudku

1.

Poľská republika si tým, že 1. januára 2006 neprispôsobila svoj systém zdaňovania elektriny, pokiaľ ide o okamih splatnosti dane z elektriny, článku 21 ods. 5 prvému pododseku smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice.

2.

Poľská republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 26.1.2008.


Top