Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0301

Vec C-301/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z  10. februára 2009 – Írsko/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Smernica 2006/24/ES — Uchovávanie údajov vzniknutých alebo spracovaných v rámci poskytovania elektronických komunikačných služieb — Voľba právneho základu)

OJ C 82, 4.4.2009, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/2


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. februára 2009 – Írsko/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(Vec C-301/06) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Smernica 2006/24/ES - Uchovávanie údajov vzniknutých alebo spracovaných v rámci poskytovania elektronických komunikačných služieb - Voľba právneho základu)

(2009/C 82/03)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Írsko (v zastúpení: D. O'Hagan, splnomocnený zástupca, E. Fitzsimons, D. Barniville a A. Collins, SC)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: H. Duintjer Tebbens, M. Dean a A. Auersperger Matić, splnomocnení zástupcovia), Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-C. Piris, J. Schutte a S. Kyriakopoulou, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobcu: Slovenská republika (v zastúpení: J. Čorba, splnomocnený zástupca)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovaných: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: M. A. Sampol Pucurull a J. Rodríguez Cárcamo, splnomocnení zástupcovia), Holandské kráľovstvo (v zastúpení: C. ten Dam a C. Wissels, splnomocnené zástupkyne), Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Docksey, R. Troosters a C. O'Reilly, splnomocnení zástupcovia), Európsky dozorný úradník pre kontrolu údajov (v zastúpení: H. Hijmans, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Zrušenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, s. 54) – Voľba právneho základu

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Írsko je povinné nahradiť trovy konania.

3.

Španielske kráľovstvo, Holandské kráľovstvo, Slovenská republika, Komisia Európskych spoločenstiev a Európsky dozorný úradník pre kontrolu údajov znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006.


Top