Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/005/02

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 5, 10.1.2009, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 5/2


Nová národná strana obehových euromincí

(2009/C 5/02)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať verejnosť a všetkých, kto prichádza s mincami do kontaktu (1). V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných obehových euromincí pod podmienkou, že krajina nevydá viac ako jeden nový vzor pamätnej mince ročne, a minca bude v nominálnej hodnote 2 eur. Pamätné mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince, na národnej strane je však zobrazený pamätný vzor.

Vydávajúci štát: Luxembursko

Pamätná udalosť: Veľkovojvoda Henri a veľkovojvodkyňa Charlotte

Vecný opis motívu: Na ľavej strane vnútornej časti mince je zobrazený dvojitý portrét Jeho kráľovskej Výsosti, veľkovojvodu Henriho a veľkovojvodkyne Charlotty, obaja hľadia doľava. Názov krajiny „LËTZEBUERG“ a rok „2009“, na ktorého stranách je značka rytca a značka mincovne, sú zobrazené zvisle na pravej strane vnútornej časti mince.

Vo vonkajšom kruhu mince je vyobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Maximálne množstvo vydávaných mincí: 1 400 000 mincí

Približný dátum vydania: Január 2009

Nápis na hrane: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 s odkazmi na všetky národné strany mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri takisto odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38).


Top