Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/315/04

Nové národné strany obehových euromincí

OJ C 315, 10.12.2008, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 315/8


Nové národné strany obehových euromincí

(2008/C 315/04)

Členské štáty eurozóny vydávajú pamätné obehové euromince v hodnote 2 eur s novou národnou stranou pri príležitosti osláv desiateho výročia vzniku hospodárskej a menovej únie

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia uverejňuje všetky nové vzory euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto pri svojej profesii prichádza s mincami do kontaktu, ako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí pod podmienkou, že vydajú len mince v nominálnej hodnote 2 eur. Pamätné mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince s hodnotou 2 eur, na národnej strane však nesú pamätný motív.

Pri príležitosti osláv desiateho výročia vzniku hospodárskej a menovej únie a vytvorenia meny euro 1. januára 1999 ministri Euroskupiny rozhodli, že členské štáty eurozóny vyrazia pamätné mince v hodnote 2 eur, pričom na národnej strane použijú spoločný motív. Občania a obyvatelia Európskej únie boli vyzvaní, aby prostredníctvom internetu hlasovali a vybrali tento spoločný motív národnej strany mincí. Víťazným motívom je návrh, ktorý vytvoril G. Stamatopoulos, sochár oddelenia mincovne Gréckej centrálnej banky.

Vydávajúce krajiny: Belgicko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Fínsko

Pamätná udalosť: Desať rokov hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a vytvorenie eura

Vecný popis motívu: V strednej časť mince je zobrazená štylizovaná ľudská postava, ktorej ľavá ruka je predĺžená do symbolu meny euro. Pod symbolom eura sa nachádzajú iniciálky umelca „ΓΣ“. Názov vydávajúcej krajiny v národnom jazyku či národných jazykoch sa nachádza nad výtvarným motívom, pričom označenie rokov 1999 – 2009 a akronym HMÚ preložený do národného jazyka príslušnej krajiny je pod týmto motívom.

Po vonkajšom obvode je rozmiestnených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Približný dátum vydania: Január 2009

BELGICKO

Image

Nápisy: BELGIE BELGIQUE BELGIEN/EMU 1999-2009

Značka mincovne: Značka rytca sa nachádza vľavo a značka mincovne vpravo od názvov krajiny

Vydávané množstvo: 5 miliónov

Nápis na hrane: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol

NEMECKO

Image

Nápisy: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND/WWU 1999-2009

Značka mincovne: Značka mincovne (A, D, F, G alebo J) sa nachádza vpravo od motívu

Vydávané množstvo: 30 miliónov

Nápis na hrane: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT a zobrazenie spolkovej orlice

ÍRSKO

Image

Nápisy: éıre/AEA1999-2009 EMU

Značka mincovne: Žiadna

Vydávané množstvo: maximálne 5 miliónov

Nápis na hrane: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol

GRÉCKO

Image

Nápisy: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΟΝΕ 1999-2009

Značka mincovne: Značka mincovne sa nachádza vpravo od motívu

Vydávané množstvo: 4 milióny

Nápis na hrane: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ★

ŠPANIELSKO

Image

Nápisy: ESPAÑA/UEM 1999-2009

Značka mincovne: Značka mincovne sa nachádza vľavo hore od motívu

Vydávané množstvo: 8 miliónov

Nápis na hrane: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol

FRANCÚZSKO

Image

Nápisy: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE/UEM 1999-2009

Značka mincovne: Značka mincovne sa nachádza vľavo a značka rytca vpravo od spodného nápisu

Vydávané množstvo: 10 miliónov

Nápis na hrane: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol

TALIANSKO

Image

Nápisy: REPUBBLICA ITALIANA/UEM 1999-2009

Značka mincovne: Značka mincovne „R“ sa nachádza vpravo od motívu

Vydávané množstvo: 2,5 milióna

Nápis na hrane: 2 ★, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol

CYPRUS

Image

Nápisy: ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS/ΟΝΕ 1999-2009

Značka mincovne: Žiadna

Vydávané množstvo: 1 milión

Nápis na hrane: Dvakrát „2 ΕΥΡΩ 2 EURO“

LUXEMBURSKO

Image

Nápisy: LËTZEBUERG/UEM 1999-2009

Značka mincovne: Značka rytca sa nachádza vľavo a značka mincovne vpravo od najspodnejšej hviezdy

Vydávané množstvo: 1,4 milióna

Nápis na hrane: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi je na minci latentne zobrazená podobizeň Veľkovojvodu

MALTA

Image

Nápisy: MALTA/UEM 1999-2009

Značka mincovne: Značka rytca sa nachádza vľavo a značka mincovne vpravo od najspodnejšej hviezdy

Vydávané množstvo:

700 000

Nápis na hrane: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol

HOLANDSKO

Image

Nápisy: NEDERLAND/EMU 1999-2009

Značka mincovne: Značka rytca sa nachádza vľavo a značka mincovne vpravo od najspodnejšej hviezdy

Vydávané množstvo: 5,3 milióna

Nápis na hrane: GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS ★

RAKÚSKO

Image

Nápisy: REPUBLIK ÖSTERREICH/WWU 1999-2009

Značka mincovne: Žiadna

Vydávané množstvo: 5 miliónov

Nápis na hrane: 2 EURO ★★★, opakujúci sa štyrikrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol

PORTUGALSKO

Image

Nápisy: PORTUGAL/UEM 1999-2009

Značka mincovne: Značka mincovne sa nachádza vpravo od motívu

Vydávané množstvo: 1,285 milióna

Nápis na hrane: Päť erbov a sedem zámkov od seba rovnako vzdialených

SLOVINSKO

Image

Nápisy: SLOVENIJA/EMU 1999-2009

Značka mincovne: Žiadna

Vydávané množstvo: 1 milión

Nápis na hrane: SLOVENIJA, za ktorým je vyrytá bodka

SLOVENSKO

Image

Nápisy: SLOVENSKO/HMÚ 1999-2009

Značka mincovne: Značka mincovne sa nachádza vľavo od motívu

Vydávané množstvo: 2,5 milióna

Nápis na hrane: SLOVENSKÁ REPUBLIKA, po ktorom nasledujú tri symboly: hviezda – lipový list – hviezda

FÍNSKO

Image

Nápisy: SUOMI FINLAND/2009/EMU 1999-2009

Značka mincovne: Značka mincovne sa nachádza vpravo hore od motívu

Vydávané množstvo: 1,4 milióna

Nápis na hrane: TALOUS- JA RAHALIITTO EMU


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1, kde sú všetky národné strany mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí, ktorým sa schvaľuje odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38).


Top