Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/246/06

Nová národná strana obehových mincí v hodnote 2 eur

OJ C 246, 27.9.2008, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 246/9


Nová národná strana obehových mincí v hodnote 2 eur

(2008/C 246/06)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia uverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať verejnosť a každého, kto prichádza s mincami do kontaktu (1). V súlade so závermi zo zasadnutia Rady 8. decembra 2003 (2) členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných obehových euromincí pod podmienkou, že krajina nevydá viac ako jeden nový vzor pamätnej mince ročne a minca bude v nominálnej hodnote 2 eur. Pamätné mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince, na národnej strane však nesú pamätný vzor.

Vydávajúci štát: Fínsko

Pamätná udalosť: 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Vecný opis motívu: Na vnútornej strane mince je zobrazená ľudská postava z pohľadu cez štrbinu v tvare srdca na kamennom múre. Pod srdcom je vytesaný nápis „HUMAN RIGHTS“ (ľudské práva). Nad srdcom je vyryté označenie roka „2008“. V dolnej časti motívu je uvedené označenie krajiny, ktorá mincu vydáva, „FI“, písmeno „K“ (iniciálka autora Tapia Kettunena) a značka mincovne.

Vo vonkajšom kruhu mince je vyobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Maximálne množstvo vydávaných mincí: 1 500 000 mincí

Približný dátum vydania: Október 2008

Nápis na hrane: „SUOMI FINLAND ***“, kde * predstavuje hlavu leva.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 s odkazmi na všetky národné strany mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri takisto odporúčanie Komisie 2003/734/ES z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38).


Top