Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/165/04

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 165, 28.6.2008, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 165/6


Nová národná strana obehových euromincí

(2008/C 165/04)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, a rovnako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných obehových euromincí pod podmienkou, že krajina nevydá viac ako jeden nový vzor pamätnej mince ročne, a minca bude v nominálnej hodnote 2 eur. Pamätné mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince, na národnej strane však nesú pamätný vzor.

Vydávajúci štát: Portugalsko

Pamätná udalosť: 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Vecný opis motívu: Na vnútornej strane mince je v hornej časti znázornený portugalský štátny znak nachádzajúci sa nad názvom vydávajúceho štátu („PORTUGAL“) a rokom „2008“ a dolnú časť stredu mince vypĺňa geometrický vzor. V dolných dvoch tretinách okraja vnútorného kruhu sa nachádza text: „60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS“, po ktorom nasleduje text napísaný drobným písmom „Esc. J. Duarte INCM“.

Vo vonkajšom kruhu mince je vyobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Maximálne množstvo vydávaných mincí: 1 035 000 mincí

Približný dátum vydania: September 2008

Nápis na hrane: Päť erbov a sedem zámkov v rovnakej vzdialenosti od seba.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 s odkazmi na všetky národné strany mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri takisto odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38).


Top