Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/165/03

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 165, 28.6.2008, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 165/5


Nová národná strana obehových euromincí

(2008/C 165/03)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. S cieľom informovať širokú verejnosť, a rovnako aj každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí (1). V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí pod podmienkou, že krajina nevydá viac ako jeden nový vzor pamätnej mince ročne, a tá bude v nominálnej hodnote 2 eur. Mince majú rovnaké technické parametre ako bežné euromince, na národnej strane však nesú pamätný znak.

Vydávajúci štát: Francúzska republika (FR)

Pamätná udalosť: Francúzske predsedníctvo Rady Európskej únie v druhom polroku roku 2008

Vecný opis motívu: Na vnútornej časti mince je motív tvorený nápisom: „2008 FRANCÚZSKE PREDSEDNÍCTVO EURÓPSKEJ ÚNIE“. Značka peňažnej meny a zodpovednej mincovne, sú umiestnené vľavo a vpravo dolu.

Po vonkajšom obvode mince je rozmiestnených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Vydávané množstvo: 20 miliónov mincí

Dátum emisie: Júl 2008

Motív vyrazený na hrane: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, orientovaný striedavo smerom nahor a smerom nadol.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri takisto odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38).


Top