Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/125/06

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 125, 22.5.2008, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 125/9


Nová národná strana obehových euromincí

(2008/C 125/06)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, a rovnako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí pod podmienkou, že krajina nevydá viac ako jeden nový vzor pamätnej mince ročne, a tá bude výhradne v nominálnej hodnote 2 eur. Mince majú rovnaké technické parametre ako bežné euromince, na národnej strane však nesú pamätný znak.

Vydávajúci štát: Slovinsko

Pamätná udalosť: 500. výročie narodenia Primoža Trubara

Vecný opis motívu: Vnútorná strana mince zobrazuje podobizeň tváre Primoža Trubara z ľavého profilu. Vľavo sú dva nápisy v tvare polkruhu „PRIMOŽ TRUBAR“ a „1508-1586“. Vpravo dole leží nápis v tvare polkruhu „SLOVENIJA 2008“.

Po vonkajšom obvode mince je rozmiestnených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Vydávané množstvo: 1 milión mincí

Približný dátum vydania: Máj 2008

Motív vyrazený na hrane: Nápis „SLOVENIJA“, za ktorým je vyrytá bodka.


(1)  Pozri Ú. v. EÚ C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri takisto odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38).


Top