Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0215(07)

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

OJ C 41, 15.2.2008, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 41/26


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(2008/C 41/15)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

ZHRNUTIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„RADICCHIO DI CHIOGGIA“

ES č.: IT/PGI/00484/06.07.2005

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušný orgán v členskom štáte:

Názov:

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Adresa:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Telefón:

(39) 06 481 99 68 — 46 65 51 04

Fax:

(39) 06 42 01 31 26

E-mail:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Skupina:

Názov:

Comitato promotore «Radicchio di Chioggia»

Adresa:

Via Valgrande, 27 — S. Anna di Chioggia (VE)

Telefón:

(39) 041 495 02 84

Fax:

(39) 041 495 05 78

E-mail:

Zloženie:

Výrobcovia/spracovatelia ( X ) Ostatní ( )

3.   Druh výrobku:

Trieda 1.6 – Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

4.   Špecifikácia:

(prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006)

4.1.   Meno: „Radicchio di Chioggia“

4.2.   Opis: CHZO „Radicchio di Chioggia“ sa udeľuje produktom získaným z rastlín, ktoré patria do čeľade astrovité rod Cichorium druh inthybus varieta silvestre. „Radicchio di Chioggia“ má dve odrody: „skorú“ a „neskorú“.

Rastlina má okrúhle, tesne sa prekrývajúce listy, ktoré tvoria hlávku charakteristického guľatého tvaru: listy sú červenej až tmavočervenej farby s bielou stredovou žilnatinou.

Rozlišovacie znaky odrôd sú:

skorá odroda: malá až stredná veľkosť, hmotnosť 180 až 400 gramov, listy charakteristickej farby od karmínovo červenej až po tmavočervenú, chrumkavá konzistencia listov, sladká alebo mierne horkastá chuť,

neskorá odroda: stredná až veľká veľkosť, veľmi celistvá hlávka hmotnosti 200 až 450 gramov, listy výraznej tmavočervenej farby, stredne chrumkavá konzistencia a horkastá chuť.

„Radicchio di Chioggia“ sa predáva s malou časťou koreňa (hlavný koreň) čisto odrezaného tesne pod stonkou.

Hlávky musia byť celistvé, nízke, čerstvého vzhľadu, bez parazitov a poškodení spôsobených parazitmi alebo nadmernou vlhkosťou, môže sa použiť vhodná úprava.

4.3.   Zemepisná oblasť: Do oblasti pestovania „neskorej“ odrody „Radicchio di Chioggia“ patrí celé územie obcí Chioggia, Cona a Cavarzere v provincii Benátky, Codevigo a Corbezzole v provincii Padova a Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro a Loreo v provincii Rovigo; „skorá“ odroda sa pestuje iba v obciach Chioggia a Rosolina, ktorých osobitné pôdne a klimatické podmienky umožňujú, aby sa prejavili charakteristické vlastnosti tejto odrody.

4.4.   Dôkaz o pôvode: Každá fáza výrobného procesu sa musí monitorovať, pričom sa v každej fáze zaznamenajú vstupné a výstupné produkty. Týmto spôsobom a prostredníctvom záznamov do príslušných zoznamov pestovateľov a baliarní, ktoré vedie kontrolný orgán, sa zaručí sledovateľnosť a spätná vysledovateľnosť produktu.

Producenti, ktorých pozemky patria do oblasti pestovania, môžu používať CHZO „Radicchio di Chioggia“, ak pre každý hospodársky rok zapíšu údaje o obrábaných pozemkov do zoznamu, ktorý vedie a pravidelne aktualizuje kontrolný orgán a ktorý obsahuje katastrálne údaje o príslušných pozemkoch a identifikačné údaje pestovania pre „skorú“ a „neskorú“ odrodu. Uvedené subjekty musia formou zápisu do príslušných registrov oznámiť aj množstvo skutočne dopestovanej čakanky „Radicchio di Chioggia“ CHZO a uvedenej na trh. Všetky osoby, fyzické alebo právnické, zapísané do príslušných zoznamov, budú podliehať kontrole zo strany kontrolného orgánu.

4.5.   Spôsob výroby: V špecifikácii sa okrem iného uvádza, že „skorá“ odroda sa vysieva od 1. decembra do konca apríla v parenisku a od začiatku marca priamo na poli, pričom presádzanie sa robí približne po 30 dňoch. Rastliny vysadené v počte 8 až 10 na meter štvorcový sa môžu chrániť plátnom vystuženým klenbou, ktoré sa postupne odstráni, keď sa rastliny aklimatizujú. Zber sa vykonáva od 1. apríla do 15. júla a množstvo produktu získaného po očistení nemôže prekročiť 18 ton na hektár.

Pri „neskorej“ odrode, ktorá sa vysieva v parenisku od 20. júna do 15. augusta alebo priamo na poli v júli až auguste, je hustota výsadby 7 až 10 rastlín na meter štvorcový. Množstvo produktu, ktorý sa zbiera od septembra do marca, nemôže po očistení prekročiť 28 ton na hektár.

Zber sa vykonáva odrezaním koreňa pod miestom, kde sa spodné listy upínajú na hlávku, zvyčajne iba 2 – 3 centimetre pod povrchom zeme, keď sa listy už prekrývajú tak, že tvoria viac-menej celistvú hlávku. Očistenie sa robí priamo na poli alebo v prevádzkových priestoroch, pokiaľ sa nachádzajú na území uvedenom v bode 4.3, pričom sa používajú charakteristické zakrivené nožíky nazývané „roncole“.

4.6.   Spojenie: Lagúnovú oblasť charakterizujú dva aspekty: obmedzené teplotné rozdiely počas dňa a medzi jednotlivými dňami a prevládajúce vánky a vetry, typické jadranské „bora“, ktoré prispievajú k premiešaniu najspodnejších atmosférických vrstiev, čím bránia nahromadeniu vlhkosti, ktorá by mala negatívny vplyv na fytosanitárny stav rastlín.

Kypré hlinité pôdy umožňujú pestovanie „neskorej“ odrody, pri ktorej by vysoké teploty nedovolili uzatvorenie hlávky do tradičného guľovitého tvaru, čo by viedlo k predčasnému rozkvitnutiu.

Pestovanie „skorej“ odrody je naopak možné iba v pobrežných obciach Chioggia a Rosolina vďaka kombinácii faktorov, medzi ktoré patrí piesčitá pôda, blízkosť mora, ktorá spôsobuje teplotné rozdiely v porovnaní s vnútrozemím, veternosť a dostupnosť podzemnej vody na zavlažovanie, ktorá sa nachádza tesne pod povrchom a získava sa vyhĺbením otvorov, miestne nazývaných „buse“.

Piesočnatá pôda spolu s podnebnými charakteristikami pobrežnej oblasti spadajúcej pod obce Chioggia a Rosolina sa zdajú vhodné na zabezpečenie ideálnych podmienok na pestovanie daného produktu: uskutočnené štúdie dokazujú, že pre „Radicchio di Chioggia“ je nevyhnutné, aby sa zabránilo stresu spôsobenému veľkými teplotnými rozdielmi a výraznými zmenami vlhkosti pôdy, a že pestovanie v akomkoľvek inom prostredí spôsobuje predčasné kvitnutie, čo u 50 – 60 % rastlín vedie k významným stratám produkcie a značne nevýraznému zafarbeniu hlávky.

Produkt sa odlišuje od ostatných čakaniek svojím obsahom bielkovín v suchej rastline v rozsahu od 1,0 % až 1,4 %, obsahuje tiež značné množstvo draslíka, fosforu a vápnika, pričom má nízku kalorickú hodnotu, vďaka čomu je vyhľadávaný z dietetického hľadiska.

Dôkazy o pestovaní zeleniny v oblasti Chioggia sa datujú už do roku 1700 vďaka mapám „Villa Episcopale“ a štatistikám Alessandra Ottoliniho týkajúcim sa škôl „Podestà di Chiazza (dnes Chioggia)“, podľa ktorých bola škola záhradkárov Scuola di S. Giovanni di Ortolani s 544 žiakmi druhá najznámejšia po preslávenej škole rybárov.

V mesačníku „Istituto federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie“ z marca 1923, ktorý v tom istom roku vydala spoločnosť „Premiate Officine Grafiche Ferrari“, bola čakanka „radicchio“ uvedená spolu s inými druhmi zeleniny ako plodina osevného postupu. Táto zmienka je potvrdená v diele autorov Pagani-Galimberti (1929) „Cenni di economia orticola“, v ktorom sa uvádza spôsob pestovania čakanky v oblasti lagúny, v záhradách z morského piesku.

Vytvorením rozsiahleho trhu s ovocím a zeleninou v blízkosti oblasti produkcie sa vyriešili problémy spojené s predajom a distribúciou produktu, pričom sa už od roku 1860 na tento účel využívalo železničné spojenie Verona – Chioggia.

4.7.   Kontrolný orgán:

Názov:

C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.

Adresa:

Via S. Gaetano, 74 — I-36016 Thiene (VI)

Telefón:

(39) 0445 31 30 11

Fax:

(39) 0445 31 30 70

E-mail:

csqa@csqa.it

Kontrolný orgán spĺňa podmienky stanovené normou EN 45011.

4.8.   Označenie: „Radicchio di Chioggia“ sa musí zabaliť tak, aby sa pri otvorení obalu porušila pečať, a zároveň sú dodržané tieto podmienky:

prepravky musia mať vonkajšie rozmery 30 × 50 cm, 30 × 60 cm alebo 40 × 60 cm a musia byť vyrobené z dreva, umelej hmoty, polystyrénu, kartónu alebo iných materiálov vhodných pre potraviny s nosnosťou v rozsahu 1 až 5 kg výrobku uloženého len v jednej vrstve,

pri baleniach s nosnosťou nižšou ako 1 kg sa musia použiť prepravky z dreva, umelej hmoty, polystyrénu alebo kartónu; obsah každého balenia musí byť rovnorodý a v balení môžu byť iba čakanky rovnakého druhu, kategórie a veľkosti. Viditeľná časť musí predstavovať obsah ako celok.

Balenie musí byť také, aby bol výrobok dostatočne chránený.

Balenie nemôže obsahovať žiadne cudzie predmety.

Na prepravkách musí byť etiketa s logom, na ktorom je tlačeným písmom rovnakej veľkosti nápis „Radicchio di Chioggia“ s osobitným údajom o tom, či obsahujú skorú, alebo neskorú odrodu.

Toto logo tvorí ozdobný emblém s bielym pozadím, žltým orámovaním, hnedým okrajom a čiernym profilom, na ktorom je stredoveký lev červenej farby, okolo ktorého je veľkými písmenami červenej farby nápis RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P.

Typ písma: Garamond.

Veľkosť písma: maximálne 50 – minimálne 10.

Priemer kruhu: maximálne 15 – minimálne 3.

Farba loga:

Červená= Magenta 95 % – Yellow 80 %;

Žltá= Magenta 7 % – Yellow 85 %;

Hnedá= Cyan 12 % – Magenta 60 % – Yellow 95 %;

Čierna= black 100 %.

Logo Radicchio di Chioggia, ktoré už bolo umiestnené na prepravkách, sa nemôže opätovne použiť.

Na samotných prepravkách musia byť uvedené aj údaje o:

mene alebo názve a adrese alebo sídle pestovateľa alebo združenia pestovateľov a baliarne,

pôvodnej čistej hmotnosti a kategórii,

ako aj prípadné doplňujúce a dodatočné údaje, ktoré nemajú pochvalný charakter a ktoré nezavádzajú spotrebiteľa, pokiaľ ide o povahu a vlastnosti produktu.

Údaje iné ako „Radicchio di Chioggia“ musia byť podstatne menších rozmerov ako uvedené zemepisné označenie.


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top