Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/041/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5057 – Aviva/UBI Vita) Text s významom pre EHP

OJ C 41, 15.2.2008, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 41/24


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5057 – Aviva/UBI Vita)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 41/13)

1.

Komisii bolo dňa 7. februára 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Aviva Italia Holding S.p.A. („Aviva“, Taliansko) patriaci do skupiny Aviva plc („Aviva Group“, Spojené kráľovstvo) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady výhradnú kontrolu nad podnikom UBI Assicurazioni Vita S.p.A. („UBI Vita“, Taliansko) kontrolovaným podnikom UBI Partecipazioni Assicurative S.p.a. („UBI Partecipazioni“, Taliansko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Aviva: pôsobí v oblasti všeobecného poistenia a životného poistenia, dlhodobého sporenia a správy fondov,

UBI Vita: pôsobí v oblasti životného poistenia.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5057 – Aviva/UBI Vita na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top