Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/041/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4955 – Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP

OJ C 41, 15.2.2008, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 41/21


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.4955 – Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 41/10)

1.

Komisii bolo dňa 6. februára 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Hermes Logistik GmbH & Co. KG („Hermes“, Nemecko) prostredníctvom svojej stopercentnej dcérskej spoločnosti General Service Beteiligungsgesellschaft mbH („HLS“, Nemecko) získava spolu s podnikom Swiss Post International Holding AG („Swiss Post“, Švajčiarsko) v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom Swiss Post Porta a Porta S.p.A. („PaP“, Taliansko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Hermes: logistické a poštové služby typu B2C (podnikateľský subjekt – spotrebiteľ) a C2C (spotrebiteľ – spotrebiteľ) v Nemecku a Rakúsku, ako aj balíkové služby, služby týkajúce sa bielej techniky a nábytku a poštové služby (listy, poštové zásielky a katalógy),

PaP: poštové a logistické služby v Taliansku,

Swiss Post: služby hromadných listových zásielok vo Švajčiarsku a v zahraničí, colné odbavenie, balíkové zásielky, kuriérske služby a expresné zásielky.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 39/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4955 – Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top