Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0215(04)

Oznam pre dovozcov — Dovoz textilných výrobkov z Bangladéša do Spoločenstva

OJ C 41, 15.2.2008, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 41/8


OZNAM PRE DOVOZCOV

Dovoz textilných výrobkov z Bangladéša do Spoločenstva

(2008/C 41/06)

Európska komisia týmto oznamuje hospodárskym subjektom Spoločenstva, že sa vyskytli odôvodnené pochybnosti o pôvode textilných výrobkov z Bangladéša patriacich pod kapitoly 61 a 62 harmonizovaného systému, pre ktoré sa žiada výhoda preferenčného colného zaobchádzania na základe všeobecného systému preferencií.

V rámci správnej a vyšetrovacej kooperačnej misie Spoločenstva, ktorá sa vykonala v Bangladéši za pomoci miestnych orgánov, sa zistilo, že značný podiel osvedčení o pôvode (formuláre A) bol falošný, alebo vydaný na základe nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií.

Hospodárskym subjektom Spoločenstva, ktoré deklarujú a/alebo predkladajú doklady dokazujúce pôvod textilných výrobkov dovážaných z Bangladéša patriacich pod kapitoly 61 a 62 harmonizovaného systému, sa preto odporúča, aby prijali všetky potrebné predbežné opatrenia, pretože uvoľnenie predmetného tovaru do voľného obehu môže viesť ku vzniku colného dlhu a k podvodom ohrozujúcim finančné záujmy Spoločenstva.

Týmto oznamom sa nahrádza oznam pre dovozcov – Textilné výrobky dovezené do Spoločenstva z Bangladéša v rámci všeobecného systému preferencií, uverejnený v Ú. v. ES C 119 z 30.4.1999, ktorý pripomínal dovozcom, aby zakaždým venovali náležitú pozornosť osvedčeniam o pôvode (formuláre A).


Top