Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0215(03)

Vysvetlivky kombinovanej nomenklatúry Európskeho spoločenstva

OJ C 41, 15.2.2008, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 41/5


Vysvetlivky kombinovanej nomenklatúry Európskeho spoločenstva

(2008/C 41/03)

V súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) druhou odrážkou nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), sa Vysvetlivky kombinovanej nomenklatúry Európskeho spoločenstva (2) menia a dopĺňajú takto:

Na strane 101 sa znenie položky 2309 nahrádza takto:

2309

Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá

„Pozri poznámku 1 k tejto kapitole.

Na stanovenie obsahu škrobu sa použije polarimetrická metóda (nazývaná aj ako modifikovaná Ewersova metóda), ktorá je uvedená v bode 1 prílohy I k smernici Komisie 72/199/EHS (Ú. v. ES L 123, 29.5.1972, s. 6).

Hmotnostný obsah škrobu v prípravkoch používaných ako krmivo pre zvieratá v zmysle položky 2309 sa stanoví enzymatickou analytickou metódou uvedenou v prílohe nariadenia Komisie (ES) č. 121/2008 (Ú. v. EÚ L 37, 12.2.2008, s. 3) v prípadoch, keď sú vo významnom množstve prítomné tieto kŕmne suroviny:

a)

výrobky z (cukrovej) repy, ako sú vylúhované rezky z (cukrovej) repy, melasa z (cukrovej) repy, vylúhované rezky z (cukrovej) repy s melasou, výpalky z (cukrovej) repy, (repný) cukor;

b)

citrusová dužina;

c)

ľanové semeno; ľanové výlisky; ľanový šrot extrahovaný;

d)

repkové semeno; repkové výlisky; repkový šrot extrahovaný; šupky repkového semena;

e)

slnečnicové semeno; slnečnicový šrot extrahovaný; čiastočne lúpané, extrahované slnečnicové semeno;

f)

výlisky z kopry; kokosový šrot extrahovaný;

g)

zemiaková dužina;

h)

sušené kvasnice;

i)

produkty bohaté na inulín (napríklad rezky a múčka zo slnečnice hľuznatej (topinambur));

j)

oškvarky.

V prípade, že prítomnosť škrobu v prípravkoch používaných ako krmivo pre zvieratá v zmysle položky 2309 nie je jednoznačná, pre overenie jeho prítomnosti je možné použiť kvalitatívnu mikroskopickú metódu.

Pokiaľ ide o mliečne výrobky, pozri doplnkovú poznámku k tejto kapitole. Obsah mliečnych výrobkov a obsah škrobu sa vypočítajú vo výrobku v stave, v akom bol dodaný.“


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1352/2007 (Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ C 50, 28.2.2006, s. 1.


Top