Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0508

Vec C-508/07: Odvolanie podané 21. novembra 2007 : Cain Cellars, Inc. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z  12. septembra 2007 vo veci T-304/05, Cain Cellars, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

OJ C 22, 26.1.2008, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/32


Odvolanie podané 21. novembra 2007: Cain Cellars, Inc. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-304/05, Cain Cellars, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-508/07)

(2008/C 22/57)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Cain Cellars, Inc. (v zastúpení: J. Albrecht, advokát)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. septembra 2007 vo veci T-304/05,

rozhodnúť, že dôvod zamietnutia ochrany uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 nebráni zápisu prihlasovanej ochrannej známky,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu nahradiť trovy konania pred odvolacím senátom ÚHVT, Súdom prvého stupňa, ako aj trovy odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Zhrnutie dôvodov odvolania odvolateľky v konaní o odvolaní proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 12. septembra 2007 vo veci T-304/05

Prvý dôvod odvolania

Porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94:

Odvolateľka vytýka, že Súd prvého stupňa pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky vo forme päťuholníka nezohľadnil podstatné skutkové okolnosti, príslušné právne okolnosti a právne zásady tým, že posúdil ochrannú známku odvolateľky vo forme päťuholníka na základe celkom teoretických a abstraktných úvah a všeobecné zásady pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti stvárnenia päťuholníka založené na takých skutočnostiach ako najmä jeho jedinečnosť („uniqueness“) na v tejto veci relevantnom sektore vína ponechal nezohľadnené. Súd kvalifikoval znak ako jednoduchý „základný geometrický tvar“ a poprel tejto kategórii jednoduchých tvarov abstraktne a á priori akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť.

Druhý dôvod odvolania

Porušenie článku 67 (6) (10) ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa:

a)

Podľa článku 67 (6) (10) ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa Súd zohľadní len také dokumenty, s ktorými sa oboznámili advokáti a splnomocnení zástupcovia účastníkov konania a ku ktorým mali možnosť sa vyjadriť. Napadnutý rozsudok sa v bode 34 odvoláva na podklady, ktoré ÚHVT predložil prvýkrát so svojou replikou a ku ktorým sa žalobkyňa nemohla vyjadriť (písomná časť konania bola ukončená po doručení repliky). Rozsudok sa preto zakladá na neprípustných dôkazoch. Chýbajúca možnosť odvolateľky vyjadriť sa je porušením zásady práva na vypočutie pred súdom.

b)

Nakoniec odvolateľka namieta, že zobrazenia výrobkov predložené za účelom preukázania rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky, s predložením ktorých v konaní ÚHVT súhlasil, a ktoré majú osobitný význam pre otázku rozlišovacej spôsobilosti prihlásenej ochrannej známky neboli v napadnutom rozsudku spomenuté a pri rozhodovaní o otázke rozlišovacej spôsobilosti zostali nezohľadnené. Aj toto je porušením zásady práva na vypočutie pred súdom.


Top