Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0476

Vec C-476/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 29. októbra 2007 – M.C.O. Congres/suxess GmbH

OJ C 22, 26.1.2008, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 29. októbra 2007 – M.C.O. Congres/suxess GmbH

(Vec C-476/07)

(2008/C 22/44)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: M.C.O. Congres

Žalovaná: suxess GmbH

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 9 ods. 2 písm. e) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (1), naposledy zmenenej a doplnenej smernicou z 22. októbra 1999 (Ú. v. ES L 227, s. 34; Mim. vyd. 09/001, s. 330) vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak ide o iné služby [poskytované] v súvislosti so športovými a kultúrnymi akciami podľa článku 259 A 4a Code Général des Impôts takou formou, že sa zákazníkovi povolia reklamy na plochách, v lokalitách, kde sa konajú akcie, a na tričkách, tak sa tieto iné služby majú považovať za reklamné služby v zmysle článku 9 ods. 2 šiestej smernice Rady (EHS) 77/388 zo 17. mája 1977 s následkom, že sa považujú za poskytnuté na mieste, kde má zákazník tejto služby sídlo svojej hospodárskej činnosti?


(1)  Ú. v. ES L 145, s. 1.


Top