Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CB0242

Vec C-242/07 P: Uznesenie Súdneho dvora z  8. novembra 2007 – Belgické kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Lehota pre podanie žaloby — Článok 43 ods. 6 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa — Originál žaloby podaný po uplynutí lehoty — Neprípustnosť — Pojem ospravedlniteľný omyl — Pojem vyššia moc )

OJ C 22, 26.1.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/19


Uznesenie Súdneho dvora z 8. novembra 2007 – Belgické kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-242/07 P) (1)

(Odvolanie - Lehota pre podanie žaloby - Článok 43 ods. 6 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa - Originál žaloby podaný po uplynutí lehoty - Neprípustnosť - Pojem „ospravedlniteľný omyl“ - Pojem „vyššia moc“)

(2008/C 22/36)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: L. Van den Broeck, splnomocnený zástupca, J.-P. Buyle a C. Steyaert, advokáti)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Flynn a A. Steiblytė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 15. marca 2007, Belgicko/Komisia (T-5/07), ktorým Súd prvého stupňa zamietol ako neprípustnú, z dôvodu márneho uplynutia lehoty, žalobu podanú žalobcom o zrušenie rozhodnutia Komisie z 18. októbra 2006, ktorým sa zamietla náhrada sumy, ktorú zaplatil, ako istiny a úrokov z pohľadávok Európskeho sociálneho fondu – Lehota na podanie žaloby a na predloženie originálu, ktorý už bol zaslaný faxom – Pojem vyššej moci a ospravedlniteľného omylu

Výrok uznesenia

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Belgické kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 170, 21.7.2007.


Top