Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0034

Vec C-34/07: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z  29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/109/ES — Štátni príslušníci tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom — Neprebratie v stanovenej lehote)

OJ C 22, 26.1.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/14


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-34/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2003/109/ES - Štátni príslušníci tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2008/C 22/26)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Condou-Durande, splnomocnený zástupca)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: C. Schiltz, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie v stanovenej lehote ustanovení nevyhnutných na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. ES L 16, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272)

Výrok rozsudku

1.

Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Luxemburské veľkovojvodstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 69, 24.3.2007.


Top