Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/021/09

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 21, 26.1.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 21/15


Nová národná strana obehových euromincí

(2008/C 21/09)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje všetky nové vzory euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto pri svojej profesii prichádza s mincami do kontaktu a rovnako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu stanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí pod podmienkou, že krajina vydá len jeden nový vzor mince ročne v nominálnej hodnote 2 eur. Pamätné mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince, na národnej strane však nesú pamätný vzor.

Štát vydania: Luxemburské veľkovojvodstvo.

Pamätná udalosť: Veľkovojvoda Henrich a oficiálne sídlo „Château de Berg“.

Vecný popis motívu: Na ľavej strane na popredí vnútornej časti mince je podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henricha, ktorý pozerá vpravo a na pravej strane v pozadí je obrázok sídla „Château de Berg“. Rok 2008 lemovaný značkou mincovne a ryteckej dielne je vpísaný na vrchu. Názov vydávajúcej krajiny „LËTZEBUERG“ sa nachádza v spodnej časti motívu.

Vo vonkajšom kruhu mince je vyobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Vydávané množstvo: 1,3 milióna mincí.

Približný dátum vydania: Koniec januára 2008.

Nápis na hrane: 2 ★★ opakujúci sa šesťkrát, striedavo na stojato a obrátene orientovaný.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28. 12 2001, s. 1 s odkazmi na všetky národné strany vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri takisto odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38).


Top