Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/065/04

Nové národné strany obehových euromincí

OJ C 65, 21.3.2007, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 65/3


Nové národné strany obehových euromincí

(2007/C 65/04)

Národné strany pamätných obehových mincí v hodnote 2 eur, ktoré vydali členské štáty eurozóny pri príležitosti osláv 50. výročia podpísania Rímskej zmluvy

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje všetky nové vzory euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto pri svojej profesii prichádza s mincami do kontaktu, a rovnako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré uzavreli menovú dohodu so Spoločenstvom stanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných obehových euromincí pod podmienkou, že krajina vydá najviac jeden nový vzor mince ročne a len v nominálnej hodnote 2 eur. Avšak vzhľadom na symbolický význam pripomínanej udalosti a v súlade so závermi Rady zo 17. októbra 2006 (3) môžu členské štáty výnimočné vydať túto pamätnú mincu navyše k ďalšej pamätnej minci v hodnote 2 eur, ktorú by plánovali vydať v roku 2007. Pamätné mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince, na národnej strane však nesú pamätný znak.

Pri príležitosti osláv 50. výročia podpísania Rímskej zmluvy ministri Euroskupiny rozhodli, že členské štáty eurozóny vyrazia pamätné mince v hodnote 2 eur, pričom použijú spoločný motív na národnej strane. Vybraný motív je výsledkom spoločnej prípravy európskych mincovní.

Vydávajúce štáty: Belgicko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko a Fínsko.

Pamätná udalosť: 50. výročie podpísania Rímskej zmluvy.

Vecný popis motívu: Stred mince zobrazuje Zmluvu podpísanú šiestimi zakladajúcimi členskými štátmi na pozadí evokujúcom dlažbu námestia Piazza del Campidoglio v Ríme, navrhnutú Michelangelom, kde bola 25. marca 1957 Zmluva podpísaná. Nad knihou sa nachádza preklad slova „Európa“. Preklad slov „Rímska zmluva 50 rokov “je vpísaný nad motívom. Pod motívom je vpísaný rok 2007 a národná podoba názvu vydávajcej krajiny. Dvanásť hviezd európskej vlajky je vyobrazených vo vonkajšom kruhu.

Približný dátum vydania:

Belgicko

Image

Nápisy: PACTVM ROMANVM/QVINQVAGENARIVM/EUROPAE/BELGIQUE–BELGIE–BELGIEN

Značka mincovne: Značka rytca a značka mincovne sa nachádzajú vľavo, resp. vpravo od značky roku.

Vydávané množstvo: 5 miliónov

Nápis na okraji mince: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, striedavo zhora nadol a zdola nahor orientovaný.

Nemecko

Image

Nápisy: RÖMISCHE VERTRÄGE/50 JAHRE/EUROPA/BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Značka mincovne: Značka mincovne (A, D, F, G alebo J) sa nachádza vpravo od značky roku.

Vydávané množstvo: 30 miliónov

Nápis na okraji mince: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT a zobrazenie spolkovej orlice.

Írsko

Image

Nápisy: conradh na róımhe/50 blıaın/an eoraıp/éıre

Značka mincovne: Žiadna

Vydávané množstvo: 4,82 milióna

Nápis na okraji mince: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, striedavo zhora nadol a zdola nahor orientovaný.

Grécko

Image

Nápisy: ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ/50 XPONIA/EYPΩΠΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Značka mincovne: Značka mincovne sa nachádza vpravo od motívu.

Vydávané množstvo: 4 milióny

Nápis na okraji mince: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ★

Španielsko

Image

Nápisy: TRATADO DE ROMA/50 AÑOS/EUROPA/ESPAÑA

Značka mincovne: Značka mincovne sa nachádza vpravo dolu od motívu.

Vydávané množstvo: 8 miliónov

Nápis na okraji mince: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, striedavo zhora nadol a zdola nahor orientovaný.

Francúzsko

Image

Nápisy: TRAITÉ DE ROME/50 ANS/EUROPE/RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Značka mincovne: Značka mincovne a značka rytca sa nachádzajú vľavo, resp. vpravo od značky roku.

Vydávané množstvo: 9,4 milióna

Nápis na okraji mince: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, striedavo zhora nadol a zdola nahor orientovaný.

Taliansko

Image

Nápisy: TRATTATI DI ROMA/50° ANNIVERSARIO/EUROPA/REPUBBLICA ITALIANA

Značka mincovne: Značka mincovne „R “sa nachádza vpravo dolu od motívu.

Vydávané množstvo: 5 miliónov

Nápis na okraji mince: 2 ★, opakujúci sa šesťkrát, striedavo zhora nadol a zdola nahor orientovaný.

Luxembursko

Image

Nápisy: TRAITÉ DE ROME/50 ANS/EUROPE/LËTZEBUERG

Značka mincovne: Na ľavej strane motívu je v popredí latentne vyobrazená podobizeň jeho kráľovskej výsosti, veľkovojvodu Henriho. Značka mincovne a značka rytca sa nachádzajú vľavo, resp. vpravo od značky roku.

Vydávané množstvo: 2,1 milióna

Nápis na okraji mince: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, striedavo zhora nadol a zdola nahor orientovaný.

Holandsko

Image

Nápisy: VERDRAG VAN ROME/50 JAAR/EUROPA/KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Značka mincovne: Značka rytca a značka mincovne sa nachádzajú vľavo, resp. vpravo od značky roku.

Vydávané množstvo: 6,333 milióna

Nápis na okraji mince: GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS ★

Rakúsko

Image

Nápisy: VERTRAG VON ROM/50 JAHRE/EUROPA/REPUBLIK ÖSTERREICH

Značka mincovne: Žiadna

Vydávané množstvo: 9 miliónov

Nápis na okraji mince: 2 EURO ★★★, opakujúci sa štyrikrát, striedavo zhora nadol a zdola nahor orientovaný.

Portugalsko

Image

Nápisy: TRATADO DE ROMA/50 ANOS/EUROPA/PORTUGAL

Značka mincovne: Značka mincovne sa nachádza vpravo od motívu.

Vydávané množstvo: 2 milióny

Nápis na okraji mince: Päť erbov a sedem zámkov od seba rovnako vzdialených.

Slovinsko

Image

Nápisy: RIMSKA POGODBA/50 LET/EVROPA/SLOVENIJA

Značka mincovne: Žiadna

Vydávané množstvo: 0,4 milióna

Nápis na okraji mince: „SLOVENIJA“, za ktorým je vyrytá bodka.

Fínsko

Image

Nápisy: ROOMAN SOPIMUS 50 V/EUROOPPA/SUOMI FINLAND

Značka mincovne: Značka mincovne sa nachádza na vonkajšom okraji mince, na ľavej strane mince.

Vydávané množstvo: 1,4 milióna

Nápis na okraji mince: ROMFÖRDRAGET 50 ÅR EUROPA


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1, kde sú všetky národné strany mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri takisto odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38).

(3)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti zo 17. októbra 2006 o vydaní pamätných mincí v hodnote 2 eur pri príležitosti 50. výročia Rímskej zmluvy.


Top