Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/053/02

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 53, 8.3.2007, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 53/2


Nová národná strana obehových euromincí

(2007/C 53/02)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje všetky nové vzory euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto pri svojej profesii prichádza s mincami do kontaktu, a rovnako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré uzavreli menovú dohodu so Spoločenstvom stanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí pod podmienkou, že krajina nevydá viac než jeden nový vzor mince ročne a len v nominálnej hodnote 2 eur. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince, na lícnej národnej strane však nesú pamätný znak.

Vydávajúci štát: Luxemburské veľkovojvodstvo

Pamätná udalosť: Veľkovojvodský palác

Vecný popis motívu: Na pravej strane vnútorného poľa mince je podobizeň jeho kráľovskej výsosti, veľkovojvodu Henriho, hľadiaceho vľavo, vyobrazená v popredí pred zobrazením veľkovojdského paláca na ľavej strane vnútorného poľa mince. V ľavej časti vnútorného poľa mince je vpísaný dátum 2007, nad ním je značka rytca a pod ním značka mincovne. Nápis „LËTZEBUERG“ sa nachádza pod motívom vo vnútornom poli mince.

Na vonkajšom okraji mince obklopuje motív dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Vydávané množstvo: 1,1 miliónov mincí

Približný dátum vydania: február 2007

Nápis na hrane: 2 ★★, opakujúci sa šesťkrát, striedavo na stojato a obrátene orientovaný.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1, s odkazmi na všetky národné strany mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri taktiež odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38).


Top