Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1208(03)

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2006 , ktorým sa nahrádza jeden člen a jeden náhradník riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

OJ C 298, 8.12.2006, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/7


ROZHODNUTIE RADY

z 28. novembra 2006,

ktorým sa nahrádza jeden člen a jeden náhradník riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

(2006/C 298/04)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Rada svojim rozhodnutím z 13. decembra 2004 (2) vymenovala členov a náhradníkov riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na obdobie, ktoré sa končí 18. októbra 2007.

(2)

V dôsledku odstúpenia Marca BOISNELA a Emmanuela GERATA sa uvoľnilo jedno miesto člena a jedno miesto náhradníka riadiacej rady uvedenej nadácie v kategórii zástupcov vlády.

(3)

Francúzska vláda navrhla kandidátov na uvoľnené miesta,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Mireille JARRY sa vymenúva za členku riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok ako náhrada za Marca BOISNELA na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 18. októbra 2007.

2.   Robert PICCOLI sa vymenúva za náhradníka riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok ako náhrada za Emmanuela GERATA na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 18. októbra 2007.

V Bruseli 28. novembra 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1, zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1111/2005, Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 317, 22.12.2004, s. 4.


Top