Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/248/02

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 248, 14.10.2006, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 248/2


Nová národná strana obehových euromincí

(2006/C 248/02)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje všetky nové vzory euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto pri svojej profesii prichádza s mincami do kontaktu, a rovnako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty a krajiny, ktoré uzavreli menovú dohodu so Spoločenstvom stanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí pod podmienkou, že krajina vydá len jeden nový vzor mince ročne v nominálnej hodnote 2 eur. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince, na lícnej národnej strane však nesú pamätný znak.

Vydávajúci štát: Fínsko

Pamätný znak: 100. výročie všeobecného a rovnoprávneho hlasovacieho práva

Vecný opis vzoru: Vnútorná časť mince zobrazuje mužskú a ženskú tvár oddelené čiarou. Na ľavej strane mince je dátum 1. 10. 1906 a na pravej strane je rok so zapustenou skratkou krajiny 20 FI 06. Značka mincovne „M“ sa nachádza na ľavej strane každej tváre. Dvanásť hviezd európskej vlajky je vyobrazených vo vonkajšom kruhu.

Vydané množstvo: max. 2,5 miliónov mincí

Približný dátum vydania: október 2006

Nápis na hrane: „SUOMI FINLAND * * *“, kde * znamená hlavu leva.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 s odkazmi na všetky národné strany mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri taktiež odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38).


Top