Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/086/18

Vec C-14/06: Žaloba podaná 11. januára 2006 : Európsky parlament proti Komisii Európskych spoločenstiev

OJ C 86, 8.4.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/11


Žaloba podaná 11. januára 2006: Európsky parlament proti Komisii Európskych spoločenstiev

(Vec C-14/06)

(2006/C 86/18)

Jazyk konania: angličtina

Európsky parlament, v zastúpení: K. Bradley, A. Neergaard a I. Klavina, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, podal 11. januára 2006 (faxom zo 6. januára 2006) na Súdny dvor Európskych spoločenstiev žalobu proti Komisii Európskych spoločenstiev.

Európsky parlament navrhuje, aby Súdny dvor:

1.

zrušil rozhodnutie Komisie 2005/717/ES z 13. októbra 2005, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach;

2.

zaviazal Komisiu Európskych spoločenstiev nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Rozhodnutie Komisie 2005/717/ES z 13. októbra 2005 (1) vyníma dekabromodifenyléter („Deka-BDE“) zo zákazu uvádzania na trh stanoveného v článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95 (2) o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Žalobca tvrdí, že Komisia nedodržala podmienky, ktoré pre takéto výnimky stanovuje článok 5 ods. 1 tejto smernice, a preto prekročila právomoci, ktoré jej toto ustanovenie dáva. Pokiaľ jestvuje vedecká pochybnosť o zdravotných a environmentálnych následkoch používania Deka-BDE, dopustila sa Komisia zjavného omylu pri posudzovaní vedeckých dôkazov a nedodržala zásadu obozretnosti. Rozšírením výnimky na všetky polymerické použitia Deka-BDE bez výnimky Komisia porušila zásadu proporcionality. Komisia svoje rozhodnutie vyňať Deka-BDE riadne neodôvodnila.


(1)  Ú. v. EÚ L 271, 15.10.2005, s. 48-50.

(2)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19-23.


Top