Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/086/15

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  9. februára 2006 vo veci C-473/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Hof van Cassatie): Plumex proti Young Sports NV (Súdna spolupráca — Nariadenie (ES) č. 1348/2000 — Články 4 až 11 a 14 — Doručenia súdnych písomností — Doručenie prostredníctvom orgánov — Doručenie poštou — Vzťahy medzi spôsobmi odoslania a doručenia — Prednosť — Odvolacia lehota)

OJ C 86, 8.4.2006, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/9


ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA

(tretia komora)

z 9. februára 2006

vo veci C-473/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Hof van Cassatie): Plumex proti Young Sports NV (1)

(Súdna spolupráca - Nariadenie (ES) č. 1348/2000 - Články 4 až 11 a 14 - Doručenia súdnych písomností - Doručenie prostredníctvom orgánov - Doručenie poštou - Vzťahy medzi spôsobmi odoslania a doručenia - Prednosť - Odvolacia lehota)

(2006/C 86/15)

Jazyk konania: holandčina

Vo veci C-473/04, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Hof van Cassatie (Belgicko) z 22. októbra 2004 a doručený Súdnemu dvoru 9. novembra 2004, ktorý súvisí s konaním: Plumex proti Young Sports NV, Súdny dvor (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory A. Rosas, sudcovia J. Malenovský (spravodajca), A. La Pergola, S. von Barthet, generálny advokát: A. Tizzano, tajomník: R. Grass, vyhlásil 9. februára 2006 rozsudok, ktorého výrok znie:

1.

Nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch sa musí vykladať v tom zmysle, že nezavádza žiadnu hierarchiu medzi spôsobom odoslania a doručenia uvedeným v článkoch 4 až 11 tohto nariadenia a spôsobom uvedeným v článku 14 a že v dôsledku toho je možné doručiť súdnu písomnosť jedným alebo druhým z týchto dvoch spôsobov alebo oboma súčasne.

2.

Nariadenie č. 1348/2000 sa musí vykladať v tom zmysle, že v prípade kumulácie spôsobu odoslania a doručenia uvedeného v článku 4 až 11 tohto nariadenia a spôsobu uvedeného v článku 14 je potrebné vziať do úvahy dátum prvého platne vykonaného doručenia a to s cieľom určiť deň, keď adresátovi začína plynúť procesná lehota súvisiaca s doručením.


(1)  Ú. v. EÚ C 19, 22.1.2005.


Top